Nieuwsbrieven van Jan Hoet - 2012

Maandag 10 december 2012: Nieuwsbulletin uit Haïti

Voornaamste gebeurtenissen sinds mijn vorige nieuwsbrief...

Op 22 oktober werd Clifford Brandt, gekend zakenman en lid van één van de rijkste families van Haïti, aangehouden. Hij bleek het hoofd te zijn van een gang van kidnappers. Hij werd er o.a. van beschuldigd 2 jongeren uit een andere rijke familie te hebben ontvoerd, waarna een losgeld van 2,5 miljoen dollar werd geeist. De politie kwam er op uit en de zaak kreeg hier een enorme weerklank, temeer nadat bleek dat er een 40 politiemensen lid van deze gang waren ...

Van 23 tot 25 oktober trok de tropische storm Sandy over Haïti en zorgde er voor veel ellende. Vooral het zuiden en de de westkust van het land werden zwaar getroffen. Haïti telde ongeveer 60 dodelijke slachtoffers. Drie dagen regen zorgde voor overstromingen en wateroverlast. Huizen en bruggen werden vernield of zwaar beschadigd. Heel wat schade ook aan velden en zwaar verlies in de veestapel. Er werd ook een heropflakkering van de Cholera gemeld. De haitiaanse regering riep de noodtoestand uit en dit tot eind november. Van hieruit trok Sandy dan naar de oostkust van de verenigde Staten, waar hij ook een spoor van vernieling achterliet, zoals we het op TV konden zien.

Op 26 oktober vierde ik mijn 70 ste verjaardag. De Mamosa kinderen in samenwerking met mijn zussen en broers hebben me bij die gelegenheid een onvergetelijke feestelijke week bezorgd. Vanaf vrijdag 26 oktober viel me de ene verassing na de andere ten deel, met als hoogtepunten het plotse verschijnen van zes familieleden bij mijn aankomst, vrijdag namiddag, op Kaliko beach hotel, de viering en het heerlijke avondfeest aldaar temidden van mijn haitiaanse en belgische familie, en daarna de eucharistieviering van zondag, waaraan de mamosa jongeren en de mensen uit de parochie helemaal onverwacht weer een speciale kleur hadden gegeven.


De vele mensen, hier in Haïti en elders, die van deze verrassingen op de hoogte waren zijn erin gelukt dit volledig geheim te houden, zodat ik telkens van de ene“OH” ervaring naar de andere werd geleid. En dit drie dagen aan een stuk ! Fantastisch ! De rest van de week was ik gelukkig met de aanwezigheid van drie zussen, een schoonbroer, mijn neef en zijn haitiaanse echtgenote. Ze vertrokken terug naar Belgie op 3 november.

Van 5 tot 10 november waren alle scheutisten die in Haiti werkzaam zijn, samen in Papaye in het diocesaan vormingscentrum van het bisdom Hinche, voor onze jaarlijkse bijeenkomst. Drie dagen retraite, geanimeerd door een haitiaanse huismoeder en dan nog 2 dagen onder elkaar van gedachten wisselen over onze aanwezigheid als missionarissen in Haiti nu. Dit alles verliep in een scheutse ambiance van broederlijkheid.

Op zaterdag 10 november werd tijdens een studentenfuif in de faculteit van rechten in Port-au-Prince een student doodgeschoten door een politieman. Deze gebeurtenis werd door de oppositie tegen Martelly benut om grootscheepse protestacties op te zetten tegen de president. Dagen aan een stuk kwamen studenten en herrieschoppers op straat en zaaiden heel wat onrust. Na een goede week van schermutselingen tussen betogers en politie werd het dan toch terug kalm.

Op 28 november vierden de scheutisten over heel de wereld het 150 jarig bestaan van de congregatie.
Hier in Haïti deden we het met een fijnverzorgde dankmis, voorgegaan door Mgr Chiblly, bischop van Les Cayes, in de parochie van St. Jude, waar alle scheutisten van Haiti op aanwezig waren, gevolgd door een feestmaal op de binnenkoer van de pastorij.

Op 7 december, werd ik, net als alle andere belgen in Haïti, uitgenodigd voor een receptie in het belgisch consulaat, ter gelegenheid van het bezoek van Prinses Mathilde. Zij was in Haïti als erevoorzitster van Unicef Belgie. We gingen er met 4 vlaamse scheutisten naar toe. Het was een gelegenheid om landgenoten die in Haïti zijn te ontmoeten. Er was ook tijd om even een gezellig babbeltje te slaan met deze geëerde bezoekster. Ik vernam daar ook dat de huidige ambassadeur van Haiti, Mevrouw Godelieve Van Den bergh, van Lier afkomstig is. De ambassade van Haïti is in Jamaica gevestigd, maar ze was voor deze gelegenheid toch naar Haïti gekomen.

De jeugd en sportactiviteiten

Sinds begin oktober werden de trainingen hervat voor de 4 ploegen die zullen deelnemen aan de regionale compétities. Het begin van dit kampioenschap wordt steeds maar weer uitgesteld door onenigheid binnen de Liga. Het bestuur van deze Liga (Ligue de Volley-ball de la Région Ouest - LVBRO) wil reglementen voor deze competitie opdringen die door de meerderheid van de deelnemende clubs worden verworpen. De onderhandelingen kwamen in een doodlopende straat terecht. Afwachten dus tot er een “modus vivendi” wordt gevonden. Op 1 en 2 december, ter gelegenheid van de internationale dag van de strijd tegen Aids, organiseerden we ons traditioneel intern volleybal tornooi. Er namen 3 jongensploegen en 2 meisjesploegen aan deel, uitsluitend gevorm met spelers en speelsters die lid zijn van de club “Banzaï”. Tijdens dit sportgebeuren werd aan het adres van de deelnemende jongeren animatie gedaan rond het aidsprobleem.

De bouw van het jeugd en sportcentrum

Zaterdag 6 december kreeg ik eindelijk de genotarieerde papieren van de grond in handen, zodat ik nu legaal eigenaar ben van een terrein van 3225 m2, zoals beschreven door de acte van de landmeting. Dit betekent het einde van een lange administratieve kruisweg en het begin van een volgende etape.
Vanmorgen ging ik samen met de architect, Mme Bretous, en de ingenieur , M. Rigaud Bonhomme, de grond bekijken. We vonden de grond overwoekerd met onkruid en struikgewas. Ook de grenspalen van het terrein waren verdwenen. Het terrein zal vandaag en morgen worden vrijgemaakt en dan moet de landmeter terug de grenspalen van het terrein komen plaatsen. Dan moet een topograpfie van het terrein worden uitgevoerd zodat de architect aan de hand van die gegevens een definitief plan en een raming van de onkosten kan opmaken, waarna de bouwwerf kan worden opgezet. Het verder verloop van de uitvoering van het project kan gevolgd worden op de bladzijde “activités du club – activitées programmées pour 2012 – 2013”” op de website van Banzaï : www.iwebbanzai.org.

Beste Wensen

Dit is de laatste nieuwsbrief van 2012. Ik wil daarmee aan u allen mijn beste wensen sturen voor een gezegend Kerstmis en een vreugdevol nieuwe jaar. Moge 2013 voor u betekenen :

Klik hier om dit nieuwsbulletin in pdf formaat te lezen.

Woensdag 10 oktober 2012: Nieuwsbulletin uit Haïti

Beste Vrienden,

Sinds 1 oktober begon in heel Haïti het nieuwe schooljaar. Heel wat kopzorgen voor de ontelbare minderbegoede ouders die water en bloed zweten om hun kinderen klaar te krijgen voor de schoolbanken. Ook ik heb het heel druk en een kop vol zorgen om de Mamosa jongeren en de Cunina petekinderen schoolklaar te krijgen en nog maar eens te ervaren hoe kostelijk onderwijs hier in dit armenland is. Een student(e) in het middelbaar kost aan schoolgeld alleen minstens 300 Euro tot 1200 Euro per jaar. Het budget voor de universitairen gaat van 1500 tot 2000 Euro. Heel de dag door zie ik ouders of schoolkinderen die me vertellen dat ze de middelen niet hebben om het schoolgeld op te hoesten. Vooral het inschrijvingsgeld dat moet betaald worden voor een kind door de schoolpoort mag, loopt hoog op (100 tot 250 Euro). Anderen laten weten dat ze hun kinderen de eerste week nog niet naar school konden zenden, omdat ze het nodige geld niet hadden om schoenen, uniform, schoolboeken en een schooltas te kopen. Zelfs Cunina petekinderen die hun schoolgeld betaald zien komen met dezelfde klachten af.

Vorige week voerde ik elke dag de jongeren van Mamosa die in het middelbaar zijn naar school en stelde vast dat de opkomst in de scholen die ik zag amper 30 % bedroeg. Deze week was dat ongeveer verdubbeld. Het vorig schooljaar was niet zo succesvol voor de mamosajongeren die meededen aan de staatsexamens van BACC 1 en BACC 2. Op de 8 die meededen slaagden er slechts 3 bij de eerste zit : Guerda, Bibine en Phaizard (Rheto). Vier hadden er tweede zit : Irenise (Rheto) en Yasmina, Olène en Frantz (Philo). Allen Frantz slaagde in de herexamens. De anderen moeten dus hun jaar overdoen. De staatsexamens waren hier een echte ramp. Slechts 37,08 % van de studenten die deelnamen slaagden. Dit op nationaal vlak. Een echte schande voor het onderwijs hier in Haiti.

Er komt meer en meer verzet tegen president Martelly die door zijn onbesuisd optreden heel wat burgers voor het hoofd stoot. Om de haverklap worden ministers en hoge functionarissen ontslagen. De ontevredenheid wordt daarbij nog gevoed door de problemen van de ouders om hun kinderen schoolklaar te krijgen, gepaard met de prijsstijgingen van basisproducten. Er werden hier en daar manifestaties genoteerd die alles bijeen geen overdreven opkomst kenden. Op 26 en 27 augustus trok de wervelstorm “Isaac” aan Haiti voorbij. Er vielen over het hele land toch 24 dodelijke slachtoffers. Verder veroorzaakte hij heel wat waterschade en verlies van akkers en vee.

Mamosa

De zomervakantie zit er dus op ook voor mamosa. Een vakantie rijk gevuld met allerhande activiteiten. Op 14 augustus trok ik met Wilnise, Thesnie, Watchline en Marie-Ange naar Grosse Roche, de enige Scheut-parochie in het Noord-Oosten van Haiti, waar ik nog nooit was geweest. We gingen er naar het parochiefeest. We deden de heenreis in 2 dagen met een overnachting in Fort-Liberté bij Floraine, opgegroeid in Mamosa, die daar nu werkt voor Plan International. ’s Anderendaags reden we over Trou du Nord en Saint Suzanne naar Grosse Roche over een erbarmelijke weg, weliwaar in een prachtige bergstreek. De mensen hadden in deze vergeten hoek van Haïti nog nooit zo een mooie feestmis gehad, met 8 priesters die concelebreerden. De dag na het feest (Sint Rochus – 16 augustus) reden we in één trek terug naar Port-au-Prince.

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde ik op 6 september aan dagje aan zee voor de jongeren van Mamosa, We trokken naar Kaliko beach in Cariès, 50 km van de hoofdstad, op de weg naar Cap haïtien. De kinderen genoten met volle teugen van deze uitstap. Van 18 tot 22 september was ik in de Dominikaanse Republiek, samen met Yasmina, Sherline en Guerda, drie jongeren van Mamsoa. We trokken met onze wagen naar Santiago, tweede stad in het buurland, om er Yolta te gaan bezoeken. Yolta groeide op in Mamosa en ging na de Philoklas naar de faculteit van landbouw in de ISA hogeschool in Santiago, waar ze nu aan het tweede jaar begon. Ik wilde er me van overtuigen hoe haar schoolgaan en logement was georganiseerd. Na twee nachten in Santiago, trokken we dan voor twee dagen extra vakantie naar Barahona in het Zuiden van de Dominikaanse Republiek waar we in het hotel Costa Larimar logeerden, een aanrader. We deden van daaruit een daguitstap langs een mooie kustweg tot aan de Bahia de las Aguillas, 65 km wit zandstrand aan de rand van een woestijnlandschap.

De jeugd en sportactiviteiten

Zoals beloofd aan de kampioenen vierden we op 27 september hun overwinningen van het voorbije seizoen met een dag aan zee. De meisjes en jongensploeg van Banzaï die dit jaar kampioen speelden,samen met hun trainers en enkele leden van het dagelijks bestuur kregen een speciaal aanbod van de uitbater van de Club Indigo, een strandhotel in Montruis, waar ze van de zon, de zee, het zwembad en het goede eten aan het warm buffet konden genieten. Een onvergetelijke dag zeiden sommigen onder hen. Na het nationaal kampioenschap in Hinche, namen we met onze sportbond een maand rust. De trainingen in voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen terug op 15 september.

De bouw van het jeugd en sportcentrum

Ik meende ten onrechte dat alles nu in orde was om met de bouw te kunnen beginnen. Ik heb nog altijd de nodige papieren van de grond niet in handen. De eigenaar houd me nog steeds aan het lijntje. Vandaag nog liet hij weten dat alles klaar is en hij morgen met mij naar de notaris kan. Bericht dat ik al enkele keren te horen kreeg, maar nog steeds niet in praktijk werd omgezet. Een frustrerende situatie, die ik met haitiaans (on)geduld probeer te verwerken.

Tot een volgende keer. Met een hartelijke groet uit Haiti

Jan Hoet
Klik hier om dit nieuwsbulletin in pdf formaat te lezen.

Dinsdag 7 augustus 2012: Nieuwsbulletin uit Haïti

Beste Vrienden,

Vandaag 7 augustus is wel een heel speciale dag voor mij. Het is dag op dag 46 jaar geleden dat ik werd priester gewijd. Een reden te meer om aan de Heer van het leven dank te zeggen dat ik zovele jaren als een “vrijgevochten pater”, zoals ik onlangs las in een interview, missionaris mocht zijn in Haiti met een speciale inzet voor de haitiaanse jeugd waaraan ik mijn hart verloren heb.
Gisteren zette ik een punt achter een aartsdrukke periode. Daarmee kan ik nu wat tijd maken om nog eens een nieuwsbrief klaar te stomen.

Haiti nu

Haiti heeft blijkbaar een problem met het kiezen van prioriteiten. Van 28 tot 31 juli werd hier de “Carnaval des Fleurs” gehouden, een heruitgave van de carnaval van februari. Drie dagen lang ging Port-au-Prince weer eens uit de bol, op de maat van meeslepende carnavalmuziek. President Martelly en zijn regering had wel meer dan 10 miljoen Euro vrijgemaakt voor dit volksvermaak. Veel geld in een land waar zovele families nog geen deftige huisvesting kunnen vinden na de aardbeving van 2010. Investeren in “Brood en Spelen” is blijkbaar belangrijker dan investeren in huisvesting en onderwijs. De heropening der scholen was aanvankelijk vastgelegd op de eerste maandag van september en werd na het carnavalweekend officieel verlegd naar 1 october, zeggend dat er geen geld voorhanden was om de klassen in september te laten beginnen.

Mamosa

De stappen om de officiele erkenning van de Stichting Mamosa-Cunina te verkrijgen zijn eindelijk rond. We verkregen deze erkenning op 27 juni laatstleden. Daarmee wilden we dan een rekening openen op naam van de stichting. Daar weer een haar in de boter doordat de bank vraagt naar een copie van de publicatie van deze erkenning in de Moniteur, iets wat tot nu toe nog niet is gebeurd ...
Het leven in Mamosa gaat verder zijn gewone gang. De meeste jongeren, op enkele van de universitairen na, zijn nu met vacantie. 9 onder hen wachten nog op de uitslag van het staatsexamen waaraan ze deelnamen. De schooluitslagen van de vier anderen waren bevredigend. Ze mogen alle vier een klas hoger. Ook de schooluitslagen van de Cunina petekinderen komen drupsgewijs binnen. Bij de jongeren van mamosa hadden we op 6 juli de graduatie van Yasmina (Cunina petekind), die haar middelbare studies beeindigd en op 29 juli de oplegging van het verpleegstershoedje voor Brigitte (Cunina petekind) en Olène en Van 4 tot 22 juli hadden we in Mamosa het gewaardeerde bezoek van Manou Schoenmakers en Ruth Smits, twee volleybalspeelsters van de club “Smash” uit Oud Turnhout. Ze waren thuis tussen hun nieuwe vriendinnen in Mamosa en staken een waardevol handje toe tijdens het sportkamp.

De bouw van het jeugd en sportcentrum

Hier hebben we eindelijk ook “oef” kunnen zeggen. Het “exequatur” werd uitgevoerd en op zaterdag 21 juli had de definitieve landmeting plaats. De komende dagen moeten nog enkele formaliteiten geregeld worden met de notaris en dan kunnen we daadwerkelijk met het opzetten van de bouwwerf beginnen.

De jeugd en sportactiviteiten

Van 9 juli tot 2 augustus organiseerde ik, samen met broeder Dabel Valmyr (FIC) een wel geslaagd sportkamp. Het werd een “multisports” zomerkamp, met plaats voor volleybal, basketbal, voetbal en tennis. Er namen ongeveer een 200 jongeren, van 8 tot 18 jaar, aan deel, waarvan een kleine helft voor volleybal. Het kamp groeide uit tot een echt succes.
De trainingen voor voetbal en basketbal en tennis werden verzekerd door de monitoren van de voetbalschool van broeder Valmyr.
De trainingen voor volleybal werden gegeven door onze trainers en spelers van de jongensploeg uit de eerste afdeling. Manou Schoenmakers en Ruth Smits namen de jongste deelnemers en deelneemsters onder hun hoede voor initiatie in volleybal. Deze vragen dagelijks nog naar Manou en Ruth. Buiten de trainingen was er tijd voor culturele activiteiten, een dagje aan zee en een fijn feest ter afronding van het kamp op 2 augustus.

Dezelfde namiddag vertrokken we met onze jongens en meisjesploeg uit de eerste afdeling naar Hinche voor het nationaal volleybalkampioenschap. De meisjes van banzaï moesten het onderspit delven in de ¼ finale. De jongens speelden een foutloos parcours, 6 overwinningen op 6 wedstrijden. Ze werden dus “nationaal” kampioen.
Volgend weekend zullen deze laatsten nog deelnemen aan een tornooi in Ouanaminthe. Ikzelf zal dit keer niet meegaan. Ik ben blij enkele weken te hebben om wat af te blazen.

Tot zover met deze enkele regeltjes nieuws. Met een dankbare groet aan u allen.

Jan Hoet
Klik hier om dit nieuwsbulletin in pdf formaat te lezen.

Woensdag 30 mei 2012: Nieuwsbulletin uit Haïti

Beste Vrienden,

Haiti nu

We hebben in Haïti een nieuwe regering. Het politieke theater opgevoerd door schaamteloze politiekers werd tenslotte afgerond met het aanvaarden van de nieuwe eerste minister, na heel wat gesjoemel en het uitdelen van heel wat smeergeld. Laurent Salvador Lamothe en zijn regering werd officieel aangesteld op 14 mei ll. President Martelly is blijkbaar een beetje sterker uit deze politieke klucht-crisis gekomen. De kamerleden verloren er wel heel wat krediet en lieten zich kennen als een bende profiteurs. De volgende mop gaat de ronde : Martelly rijdt met tube-less banden. Hij heeft geen “chambres (à air)” nodig. Chambre is binnenband en verwijst tevens naar de kamers van volksvertegenwoordigers en senatoren.
Het valt wel op dat er nu heel wat serieuze bouwprojecten aan de gang zijn. Verschillende kleinere tentenkampen werden geruimd. Ook het grote stadsplein (Champ de Mars) in het centrum van Port-au-prince, wordt stillaan terug leeggemaakt.
Het regenseizoen begon ondertussen en de laatste weken was er heel wat wateroverlast. Daarmee stak de choleraplaag hier en daar weer de kop op.

Mamosa

De stappen om de officiele erkenning van de Stichting Mamosa-Cunina te verkrijgen kennen een zenuwslopende traagheid. Steeds weer een excuus, een andere te vervullen voorwaarde, een andere reden om te zeggen : nog een beetje geduld. Ik bel elke week enkele keren met de notaris die alles binnen de schoonste keren in orde ging maken. Gisteren vertelde hij mij dat alle documenten nu waren afgeleverd aan het gemeentebestuur van Delmas en dat de officiele erkenning heel binnenkort zal worden verkregen ... Hoop doet leven... Hij ook voegde er wel aan toe : Pater vergeet niet dat je in Haiti bent en Haiti is op dat vlak heel speciaal ... Bedankt, mijnheer de notaris, jij wordt anders wel goed betaald om “niets” te doen. Ik vernam vorige week van een vertegenwoordiger van een NGO dat ze na 4 jaar stappen nog steeds die erkenning niet hadden.
Het leven in mamosa gaat zijn gewone gang. De schoolgaande jongeren bereiden zich stilaan voor op de komende proefwerken. Van 28 april tot 2 mei hadden we in mamosa het gewaardeerde bezoek van dokter Eric Desmet uit Geel, vriend van mamosa en tevens Cunina peetouder van enkele jongeren in Haiti zoals Nadège Louisma en Guerda Desrosiers, leden van de mamosa familie.

De bouw van het jeugd en sportcentrum

Elke dag opnieuw wordt me verteld dat de laatste handtekening die we nodig hebben neergepend is, zodat de eigenaar het document dat hij nodig heeft om zijn grond te kunnen verkopen kan ophalen. Elke keer is er weer een nieuw excuus. Elke dag opnieuw wordt deze uitvoering naar “morgen” verschoven. En dan wordt er lakoniek bij gezegd, dat ik niet mag vergeten dat ik in haiti ben .... Dezelfde zenuwslopende traagheid als bij de stappen voor de erkenning van de stichting “Mamosda – Cunina”. We geraken eraan gewend en proberen dus nog maar eens nog meer “geduld” te blijven hebben.

De jeugd en sportactiviteiten

De laatste wedstrijd van het regionaal kampioenschap werd op zondag 20 mei gespeeld. Banzaï lukte een dubbelslag. Op 19 mei, de 16º verjaardag van de sportbond, wonnen de jongens hun tweede finale van de play offs en werden daarmee kampioen.

De meisjes verloren die dag hun tweede finale, maar zetten de zondag de puntjes terug op de i. Ze wonnen de derde finale met overtuigende cijfers : 3 – 0. Daarmee konden ook zij de beker als kampioen in ontvangst nemen. De meisjes uit de 2º afdeling verloren hun halve finale en de jongens verloren hun finale in een adembenemende match met 5 sets. Ook de meisjesploeg U-18 haalde de halve finale. Alles bijeen een opmerkelijk goed palmarès voor de 4 ploegen die aan de officiele competities deelnamen.
De kampioenenploegen bereiden zich nu voor op het nationaal kampioenschap dat dit jaar in Hinche wordt gespeeld het eerste week end van augustus. We kregen een uitnodiging voor het “Labor Day tournament” in New york op 1 september. Als we daarvoor sponsors vinden zullen we deelnemen. Dank zij de deelname van het merendeel van onze spelers en speelsters aan de voorronde van de wereldbeker zullen zij een geldig visa hebben voor de USA.
De uitslagen in verband met het regionaal kampioenschap en bijhorende photos zijn te zien op de site van Banzaï : www.iwebbanzai.org.

Ondertussen hadden we 6 van onze speelsters, waarvan drie kostgangers van huize Mamosa, Guerda, Nirvah en Hulda, die met de haitiaanse nationale seniorenploeg vorig weekend deelnamen aan de eerste ronde van de wereldbeker van 2014. Ze waren daarvoor in Saint Croix (Amerikaanse Iles Vierges). Met 2 overwinningen (op 4 matchen gespeeld) verzekerden ze zich een plaats voor de volgende ronde. Van onze jongensploeg werden er 9 spelers opgeroepen voor de nationale ploeg die in juli de voorronde van de wereldbeker zullen spelen, eveneens in Saint Croix. Dit jaar gaan we terug een sportkamp orgainseren. We doen het in samenwerking mat de broeders FIC. Het kamp zal doorgaan vanaf 9 juli tot 1 augustus. De Broeders FIC stellen hun terrain en lokalen ter beschikking. Van 7 tot 23 juli zal ik gastheer mogen zijn van Manou Schoenmakers en Ruth Smits, twee volleybalspeelsters van de club Smash uit Oud-Turnhout. Ze zullen een handje toesteken in de begeleiding van de jonge deelneemsters van het kamp.

Tot zover met deze enkele regeltjes nieuws. Met een dankbare groet aan u allen.

Jan Hoet
Klik hier om dit nieuwsbulletin in pdf formaat te lezen.

Dinsdag 3 april 2012: Nieuwsbulletin uit Haïti

Beste Vrienden,

Eerst en vooral mijn beste wensen voor een vreugdevol Paasfeest !

Zondag a.s. vieren we Pasen. De Goede Week en Pasen wordt door de gelovige haitianen zeer sterk meegevierd. Ze herkennen zich meer in de lijdende Christus dan in de verrezen Heer. Pasen is dan toch weer voor hen het feest van het leven, in een maatschappij waar Pietje de dood zijn opwachting maakt op alle kruispunten van hun moeilijke levensweg.

Haiti nu

We zijn weer enkele stappen terug achteruit. Gewetenloze volksvertegenwoordigers en senatoren weren zich als duivels in een wijwatervat om het president Martelly moeilijk te maken. Hij wordt er nu van beschuldigd een dubbele nationaliteit (haïtiaanse en amerikaanse) te beschikken. De eerste minister Gary Conille werd gedwongen zijn ontslag te geven. Hij ook zou een dubbele nationaliteit bezitten, wat de grondwet niet toelaat voor een hogere regeringsfunctionnaris. De ware reden zou wel eens kunnen zijn dat hij een audit had geeist over de geldsommen besteed, onder de regering van eerste minister Bellerive, voor de heropbouw van Haiti, na de ramp van 12 januari 2010. President Martelly stelde nu Laurent Lamothe, huidig minister van buitenlandse zaken, voor als kandidaat ter vervanging van Gary Conille. De ratificatie van Laurent Lamothe door beide kamers, blijft (welbewust) aanslepen. Gevolg van deze nieuwe politieke crisis is dat de onveiligheid weer terug is toegenomen en dat het land sociaal en economisch voor een stuk wordt lamgelegd. Komt daar nog bij dat de zware regenval van de laatste twee weken nefaste gevolgen heeft voor de mensen in de tentenkampen. De ontevredenheid stijgt bij de bevolking, en er is niet veel meer nodig om de sociale onrust weer drastisch te doen toennemen.

Mamosa

Op 25 februari hadden we in Mamosa een geslaagd huwelijksfeest. Jean Renel en Ifaunise gaven elkaar hun ja-woord in een stemmige viering in de noodkerk van de H. Hart parochie, gevolgd door een receptie en feestmaal in Mamosa. Domper op hun prille geluk was het feit dat Jean Renel, vijf dagen na zijn trouwdag werd ontslagen op zijn werk. Pasgetrouwd was hij maandagmorgen plichtsgetrouw toch gaan werken. Reden voor dit ontslag werd niet opgegeven. Een zware slag voor dit jonge koppel. De studenten van Mamosa hebben nu paasvakantie en enkelen onder hen profiteren ervan om enkele dagen bij familie door te brengen. Twee jongeren uit de mamosafamilie doen tijdens de paasnacht hun eerste communie. Enide janvier en Merline Zephyr zullen met Pasen dus extra in de bloemen worden gezet ter gelegenheid van de feestmaaltijd die door Melanie met veel liefde zal worden klaargemaakt.

De bouw van het jeugd en sportcentrum

We wachten nog altijd op de uitvoering van het “exequatur” zoals dat hier in een technische term wordt genoemd. Het gaat over de voltrekking van de gerechtelijke uitspraak die de eigenaar toelaat over zijn grond te beschikken en dus te verkopen. Elke dag opnieuw wordt deze uitvoering naar “morgen” verschoven. Er zit niets anders op dan “geduld” te blijven hebben. Geduld dat voor mij heel hard op de proef wordt gesteld.

De jeugd en sportactiviteiten

Het volley-ball seizoen draait nu op volle toeren. Banzai heeft nu 4 ploegen die deelnemen aan het regionaal kampioenschap. Onze meisjes uit de eerste afdeling speelden reeds 25 wedstrijden die ze allemaal wonnen. De jongens wonnen er 20 op 23. De jongens en meisjes uit de 2º de afdeling doen het ook goed. De meisjes wonnen al hun wedstrijden (7 op 7) en de jongens wonnen er 4 en verloren er 3.

Banzai nam op 10 en 11 maart ll. deel aan een internationaal tornooi, georganiseerd hier in Port-au-Prince, door een andere volley-ball club. Deze sportbond “L’Association Sportive Tigresses-Tigers” was er in gelukt een club uit Trinidad naar hier te halen, met een jongensploeg en een meisjesploeg. Banzaï won van deze beide formaties en bereikte met zijn 2 ploegen de finales die ze helaas verloren. Alle uitslagen in verband met dit tornooi en het regionaal kampioenschap en bijhorende fotos zijn te zien op de site van Banzaï : www.iwebbanzai.org.

Twee van onze beloften vertrokken op 30 maart ll. met de nationale jeugdploeg naar St. Croix (Iles Vierges) voor een internationaal Volley-ball tornooi. Bethny-Flore Pierre (lid van de mamosa familie / links op de photo) en Judith Pierre (Cunina petekind) werden beiden opgeroepen om de haïtiaanse kleuren te verdedigen op dit tornooi en trainden wekenlang samen met de andere uitverkorenen. Ze vertrokken vorige vrijdag via Miami naar hun bestemming. Een hele ervaring voor deze tieners om met een vliegtuig te reizen naar een totaal onbekende bestemming. Ze worden volgende vrijdag terug thuis verwacht.

Tot zover met deze enkele regeltjes nieuws. Met een dankbare groet aan u allen en nogmaals mijn beste wensen voor een vreugdevol paasfeest.

Jan Hoet
Klik hier om dit nieuwsbulletin in pdf formaat te lezen.

Maandag 20 februari 2012: Nieuwsbulletin uit Haïti

Beste Vrienden,

Het is hier nu Karnaval verlof. Vele haitianen gaan drie dagen lang uit de bol bewegend op aanstekelijk karnavalmuziek. De regering beslistte om het grote vertoon te verplaatsen naar Les Cayes. Dit gebeuren domineert volledig de actualiteit hier. Het is een volksfeest dat de haitianen voor geen geld van de wereld willen missen. Ze leven drie dagen (en nachten) in een droomwereld waarbij ze hun reele situatie zolang vergeten. Daarmee heb ik een paar rustige dagen en tijd om u een kersverse nieuwsbrief klaar te stomen.

Haiti nu :

Président Martelly, in voortdurend conflict met volksvertegenwooordigers en senatoren, omringt door zijn eerste minister Gary Conille en de regering, probeert het land op goede banen te krijgen en te houden. Het is wel opvallend dat heel wat bouwprojecten de laatste tijd serieus op dreef kwamen, zodat enkele tentenkampen konden vrijgemaakt worden, zoals het kamp aan de vlieghaven, het kamp op het Boyerplein in Petion-Ville en enkele andere, wat niet nalaat dat meer dan driehonderdduizend mensen nog steeds in tenten wonen, zonder veel vooruitzicht op verandering in de nabije toekomst.
Op 16 januari gebeurde hier een verschrikkelijk verkeersongeluk op een paar kilomter van onze woonst. Een zware vrachtwagen geladen met zand verloor zijn remmen en de chauffeur vondt niet beter dan uit de voortrijdende wagen te springen. De vrachtwagen donderde met toenemende snelheid de lichte helling van de Delmas steenweg af, meesleurend al wat voor zijn bumpers kwam : Marktkramers en voetgangers, motos en enkele autos om dan met groot gedonder tot stilstand te komen op de koer van de Nationale Televisie. Er waren ter plaatse 29 doden en een massa zwaar gewonden, waarvan enkelen later nog bezweken in de kliniek.

Mamosa

Het leven gaat zijn gewone gang in het onthaalhuis Mamosa. Alles draait rond het schoolgaan van de jongeren. Karnaval bracht voor hen wel een volle week vakantie mee.
Van 8 tot 18 januari hadden we het gewaardeerde bezoek van Mevr. Sophie Op de Beeck, voorzitster van Cunina en Mevr. Lut Verheyen, boekhoudster van Cunina. Ze kwamen om Wilnise, voltijds geengageerd door Cunina als verantwoordelijke voor het beheer van de peterschappen in Port-au-Prince, wegwijs te maken in haar administratieve verantwoordelijkheden en tevens om enkele nieuwgebouwde klassen in te huldigen in twee scholen van Mombin Crochu, waar Cunina in verband met de daar werkende peterschappen, deze klassen hielp bouwen.

Op 7 februari verliet één van de kostgangers Mamosa. Natacha Phareau vertrok naar Montreal in Canada. Dank zij de stappen door haar familie aldaar ondernomen, bekwam ze onverwacht vlug een migranten visa, zodat ze zich in Montreal kan vestigen bij haar familie. Ze hoopt daar haar studies verder te kunnen zetten en tevens volley-ball te kunnen blijven spelen. Ze was hier in Port-au-Prince in het 2º jaar aan de hogeschool voor economische wetenschappen en ze was tevens een gewaardeerde volleybalspeelster uit onze eerste ploeg. Ze vertrok en maakte aldus plaats voor Hulda Mompremier, meisje uit Ouanaminthe, medestudente van Phareau en speelster uit dezelfde ploeg. Hulda, ver van haar familie hier in de hoofdstad, zag zwarte sneeuw wat logement en voeding betreft. Zij vond in mamosa een betere leefwereld zodat ze met meer moed haar studies kan voortzetten.

We zijn nu al meer dan een jaar bezig met stappen te ondernemen om van Mamosa – Cunina een wettig erkende stichting te maken. We dachten goed te doen met een helaas niet goedkope notaris voor de kar te spannen en nu zitten we volledig vast in de rompslomp, traagheid en corruptie van het administratieve systeem hier. We worden van Pontius naar Pilatus gestuurd om de nodige documenten vast te krijgen en regelmatig wordt een afspraak op de laatste minuut naar “morgen” verschoven. Traag maar zeker zullen we ons vooropgezette doel toch bereiken.

Jeugd en sportactiviteiten

De bouw van het jeugd en sportcentrum : We zijn blijkbaar op goede weg om de laatste hindernissen die ons beletten de bouwwerf op te starten, uit de weg te ruimen. Vorige woensdag stond eindelijk de verordering van het gerecht in verband met de grond waarop we al een jaar een optie hebben in de officiele krant. Dat was de vereiste om een volgende stap te kunnen ondernemen. De eigenaar liet me wel verstaan dat het karnavalverlof vertraging zal meebrengen op deze volgende te nemen (hopelijk laatste) stap. Hij moet nu naar de regeringscommisaris (dat zou hij pas volgende week vrijdag kunnen) die een opdracht tot uitvoering moet geven, waarbij de grond door justitie & politie officieel aan hem wordt toegewezen. Dan kan hij deze pas wettig verkopen.

De jeugd en sportactiviteiten : Op 7 en 8 januari organiseerde onze club een welgelukt beach-volleyball tornooi. We hadden daarvoor een sponsor gevonden en dit tornooi kende een onverwacht succes. De minister van jeugd en sport vereerde ons met een bezoek en getuigde van zijn voldoening over de aanpak en de organisatie van dit sportief gebeuren. Het volley-ball seizoen is volop aan de gang. Het regionaal kampioenschap voor de eerste afdeling trok van start op 17 december van vorig jaar. We nemen eraan deel met een jongens en meisjesploeg. Onze meisjes speelden reeds 12 wedstrijden die ze allemaal wonnen. De jongens wonnen er 9 op 12.

De jongens en meisjes uit de 2º de afdeling beginnen het volgende weekend aan hun kampioenschap.
Onze beloften zijn ook zeer actief. Elke zaterdagvoormiddag zijn ze in grote getale aanwezig op de trainingssessies. Ze speelden vorige maand twee vriendschappelijke wedstrijden, waarvan ze er één wonnen en één verloren.Tot zover met deze enkele regeltjes nieuws. Met een dankbare groet aan u allen

Jan Hoet
Klik hier om dit nieuwsbulletin in pdf formaat te lezen.